Menno-ochtend + lunch

21 januari 2023
10:00
de Kapel, 's-Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

De DG Huizen-Hilversum nodigt u uit voor een ochtend over het Doopsgezind Wereldcongres, afgelopen zomer.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 Ontvangst
10.30 Inleiding en zang met Akke-Clara Thimm-Stelwagen
11.00 Pauze
11.30 Presentatie door Henk Stenvers
12.30 Zingen en bewegen met doopsgezinden van over de hele wereld
13.00 Lunch

Toelichting:
Akke-Clara neemt ons in haar inleiding en met zang en dans mee naar het onlangs gehouden
Doopsgezind Wereldcongres in Indonesië.

Henk Stenvers is oud-directeur van de ADS (Algemene Doopsgezinde Sociëteit) en tegenwoordig voorzitter van de internationale koepelorganisatie van doopsgezinden en aanverwante stromingen: Mennonite World Conference. In de presentatie gaat Henk in op wat migratie en zending van de twee miljoen doopsgezinden verspreid over 86 landen heeft betekend. Hij schetst de ontwikkelingen van de laatste decennia en vertelt hoe de Mennonite World Conference de 107 lidkerken uit 58 landen verbindt. Hij legt uit wat de uitdagingen daarbij zijn en wat de plaats van de Nederlandse doopsgezinden in dit wereldwijde geheel is.

Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.

Aanmelden uiterlijk 17 januari bij Tineke Heida:  theida654@gmail.com

Heel graag tot ziens op zaterdag 21 januari!
Marike Spanjaard, Anne de Jong, Marja Zoutendijk, Anneke van den Berg en Tineke Heida.