Inloophuis De Ruimte

De plek waar onze activiteiten plaatsvinden is Inloophuis De Ruimte. Het Inloophuis is in 1988 begonnen als een ‘huiskamer voor de buurt’. U kunt ons vinden in de Almeerse Stedenwijk op de hoek van de Hengelostraat en het Raaltepad.


Op doordeweekse dagen is er een zogenaamde ‘open inloop’. Wij openen dan onze deuren en schenken van koffie en thee voor wie bij ons aan wil schuiven. Daarnaast dragen we bij aan projecten om de leefbaarheid in de buurt en de stad te vergroten.

Wij zijn een doopsgezind huis. Doopsgezinden zijn in het algemeen praktische christenen die in hun geloof inspiratie vinden om (mee) te werken aan een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen en waarin ieder mens door God gewenst is. In de dagelijkse realiteit van veel mensen is dit laatste lang niet altijd voelbaar. Het leven kan ongastvrij worden, koud en hard. Een buitengesloten gevoel in een buitensluitende wereld. Wij willen een plek zijn waar mensen welkom zijn, puur om wie ze zijn. Niet om wat ze doen, wie ze kennen, of wat ze hebben. Wij geloven in gastvrijheid, in erbij horen, in mee mogen doen.

Daarom bieden we als inloophuis ruimte voor ontmoeting met iedereen die ons wil ontmoeten.
We zijn er niet om mensen over te halen ook doopsgezind te worden. Er mag wel over geloof worden gesproken, maar het hoeft niet.