Over ons

Doopsgezinde Gemeente Almere

Hoewel de doopsgezinde beweging de oudste protestante traditie in Nederland is, is de Doopsgezinde gemeente in Almere nog relatief jong.

De ‘gemeente’ (gemeenschap van doopsgezinden) bestaat uit ongeveer 30 mensen en een kring belangstellenden daarom heen. Mensen die op eigen manieren woorden geven aan hun geloof in God. Maar het gaat beslist niet alleen om verwoorden.

Zoals het in de doopsgezinde traditie gewoon is, gaat het eerder om de juiste manier van leven dan om de juiste ‘leer’. Navolgen van Jezus in je doen en laten is belangrijker dan ‘rechtheid’ van je leer, of geleerdheid van je woorden. Het gaat er vooral om zo veel mogelijk te leven vanuit verbondenheid, met liefde voor God, jezelf en de mensen om je heen. Het gaat vooral om geloven in praktijk.

De gemeente zoekt naar oprechte vormen van spiritualiteit. Tijdens de vieringen (kerkdiensten) en ‘stilte en gebed’ zoeken we in de muziek, in gebed, in het zingen, in gesprek, naar een diepzinnige beleving van geloof.

Doopsgezinden erkennen geen kerkelijk gezag, noch voor de gemeenteorde, noch voor de geloofsleer en kunnen daarom ondogmatisch genoemd worden. We zijn elkaars gelijken in verstaan en uitleg van de bijbel voor ons dagelijks (geloofs)leven.

De gemeente op gemeenteweekend in Dopersduin, Schoorl

Gemeente als oefenplek

Onze gemeenschap is een oefenplek in hoe je met elkaar omgaat. Samen met Inloophuis de Ruimte is de Doopsgezinde Gemeente Almere initiator van het project Geweldloos Communiceren in Almere. Leren van elkaar: goed naar elkaar luisteren, vooral wanneer je het niet met een ander eens bent. Want dan is er vaak het meeste te leren en te groeien. Omzien naar mensen die soms hulp nodig hebben, en er ook voor open staan dat juist die ander misschien wel meer in huis heeft dan jij. Krachtiger is dan je denkt. Of wijzer.

Zo leven we in navolging van Jezus en komen we als mensen tot bloei.

Meer weten?

Als je een keer de sfeer wilt komen proeven of meer over ons wilt weten, ben je altijd welkom bij een van onze diensten of activiteiten. Je kunt ook contact met ons opnemen via de contactpagina.