Stilte en gebed

25 september 2023
13:30 - 14:30
Activiteiten
inloophuis De Ruimte
white candles on brown wooden table