Stilte en gebed

20 november 2023
13:30 - 14:30
Activiteiten
inloophuis De Ruimte
white candles on brown wooden table