Stilte en gebed

18 december 2023
13:30 - 14:10
Activiteiten
inloophuis De Ruimte
white candles on brown wooden table