Studiedag van en voor quakers en doopsgezinden

4 februari 2023
10:30
Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort.

Geweldloos: waar sta ik in Godsnaam?

Tijd: inloop vanaf 10:30; start om 11:00, tot uiterlijk 16:30 uur

Plaats: Johanneskerk, Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort

De bedoeling van onze ontmoeting is het verstevigen van de band tussen doopsgezinden en quakers. Het is de derde keer dat op deze manier een dag wordt georganiseerd. Tijdens de dag zullen we actief bezig zijn met bovenstaand thema. We zullen elkaar beter leren kennen en bevragen. Ook zullen enkele mensen een korte inleiding houden over geweldloosheid, over pacifisme en over de wijze waarop we in deze tijd deze onderwerpen wel of niet vormgeven in ons leven. Hun inbreng zal verder worden besproken tijdens een gedachtewisseling in grote en kleine groepen.

Het wordt een interactieve en creatieve dag, waarin we bezig gaan met onze (geloofs)opvattingen over geweldloosheid/pacifisme.

Je kunt je voor deze dag opgeven bij Gerrit Jan Romeijn: secretariaat@dgwereldwerk.nl Doe dit uiterlijk 15 januari 2023, dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Met Vredesgroeten,

De Voorbereidingsgroep Quakers en Doopsgezind WereldWerk, bestaande uit Erik Dries, Kees Nieuwerth, Maarten van der Werf, Marlies Tjallingii, Waldemar Epp en Gerrit Jan Romeijn.